Friday, January 28, 2011

Miks ZORG ei mängi ehk Gerontokraatia?

Täiesti põhjendatud küsimus.
Me saime sellele vastuse ühest blogist.

Ja nii juhtub ilmselt paljudes töökohtades, kus vananevad keskastme juhid ruulivad.

No comments:

Post a Comment