Monday, February 4, 2013

Oo my god - ütles IntzNoh Intsul viskas ühe ja sama palve esitamine üle ja zorganizatsioon sai järgneva kirja:

any hope today?
krt.. peaks mingi progejupi kirjutama

if (Monday <=Day <= Friday)
    send ("kus on tuletooja sündid?");

:)

t,
I.


Kuna asi tundus liiga lihtne järgnes kommentaar:


Mingi muutuja peaks lisama mida testida, muidu on lõputu tsükkel. Ja mingi variant peaks olema tsüklist väljumiseks jõuga.

drr


Järgnesid parandused:

Ok. Natuke täiendatud kuigi mitte lõplik algoritm:

if (Monday <=CurrentDay <= Friday) AND (TomHasDoneSomething == FALSE)
    send ("kus on sündid?");
else if (TomHasDoneSomething == TRUE)
    go to (Home & Mix)
        if (SoundsGood)
            SynthFinished = TRUE;
if (SynthFinished == TRUE)
    take (NextSong);
    else
        TommHasDoneSomething = FALSE;


Mis said järgnevad ettepanekud:

Noh lihtsa tsükli kasutamine kah variant aga kui juba if lause meeldib … Asja teeb huvitavaks, et loogilisele muutujale TommHasDoneSomething antakse algoritmis väärtus FALSE aga millal ta väärtuse TRUE saab jääb selgusetuks ja hull lugu kui ta ei saagi väärtust TRUE siis on ikkagi lõputu tsükkel. Peaks ikka kasutama tsükli lauset kus tsüklite arv on ette antud ja selle täitumisel järgneb else.

drrJa nii valmis viimane versioon:


While (0 <= TorgiTommi <= 10 AND SynthFinished == FALSE)
{

if (Monday <=CurrentDay <= Friday AND TommHasDoneSomething == FALSE) 
    {
    send ("kus on sündid?");
   TorgiTommi=TorgiTommi + 1;
   }

if (TomHasDoneSomething == TRUE)
   {
    go to (Home & Mix)
        if (SoundsGood)
            SynthFinished = TRUE;
   }

if (SynthFinished == TRUE)
   {
    take (NextSong);
    else
        TommHasDoneSomething = FALSE;
    }

}

If (SynthFinished) == FALSE
    DoItYourself();